Contactgegevens

Windsurfclub Aalsmeer
Kudelstaartseweg 20
1431 GA Aalsmeer
info@wsca.nl

 

Connect met ons op Facebook Connect met ons op Google+ Connect met ons op Twitter

Wijziging WSCA statuten

WSCA statutenZoals afgestemd tijdens de ALV in februari hierbij de aankondiging met betrekking tot het wijzigen van onze statuten. De oude statuten uit 1977 zijn redelijk gedateerd en met de nieuwe statuten zijn wij als club weer helemaal bij de tijd.

In de bijlagen vind je de huidige statuten en het concept van de nieuwe statuten. Op donderdagavond 30 juli om 20:30 uur is er een ALV conform artikel 13 waarin je je stem kunt uitbrengen en/of voorstellen tot wijziging kunt indienen. De ALV wordt gehouden in ons clubgebouw.

Om tot een geldige stemming te komen dient tenminste de helft van de huidige leden aanwezig te zijn, zeg 85 leden. Mocht dit aantal niet gehaald worden is de volgende ALV twee weken later gepland op donderdag 13 augustus om 20:30 uur in ons clubgebouw, hier wordt dienovereenkomstig artikel 13 met de dan aanwezige leden tot stemming overgegaan, hier geldt het principe "meerderheid van stemmen" ongeacht de hoeveelheid aanwezige leden.

Uiterlijk een week voor de eerste ALV ligt er in het clubhuis tevens een concept wijziging statuten ter inzage.

Aloha,

Het bestuur WSCA.

Terug