Contactgegevens

Windsurfclub Aalsmeer
Kudelstaartseweg 20
1431 GA Aalsmeer
info@wsca.nl

 

Connect met ons op Facebook Connect met ons op Google+ Connect met ons op Twitter

Samenvatting enquête

SamenvattingSuper bedankt nogmaals voor het invullen van de enquête. Gemakshalve zijn we van 200 leden uitgaan (waarschijnlijk is het nu net iets meer). Dat houdt in dat 43,5% de enquête heeft ingevuld.

Het overgrote deel van de leden (93%) procent was bekend met de nieuwbouwplannen van onze club. Het huidige clubhuis wordt gewaardeerd met een 6,4. Deze magere voldoende is vooral te wijten dat het merendeel de binnenkant van het clubhuis voor verbetering vatbaar vindt. De kantine en de kleedkamers behoeven aandacht. De buitenkant vindt men overwegend prima.

33% (29 leden) geven aan een box of een extra box te willen. Tevens geeft 34% (30 leden) aan mensen te kennen die geen lid zijn maar wel een box zouden willen. Hieruit valt op te maken dat er vraag is naar boxen.

Overwegend (62%) is men bereid om meer contributie te betalen mits niet meer dan €20,00 en 8% is bereid om meer dan €20,00 te betalen. Daarentegen geeft 19% aan (inclusief het percentage overig) de huidige contributie goed of nu al te duur te vinden. De laatste 11% is onbestemd.

Bij de persoonlijke vragen kwam naar voren dat driekwart van de leden zich wel eens heeft ingezet als vrijwilliger van de club. Qua leeftijd bevindt zich de grootste groep boven de 35 jaar. Wat leuk om te zien is dat een hele grote groep (35%) die relatief kort lid is (minder dan twee jaar) de enquête heeft ingevuld, hetgeen in onze ogen betrokkenheid betekend. Helaas overwegen een aantal leden ook om op te zeggen, het overgrote deel hiervan omdat ze simpelweg niet meer surfen en/of geen tijd hebben.

Tenslotte was het merendeel positief tegenover de nieuwbouwplannen van onze club mits het gebaseerd is op een ‘gezond’ financieel plaatje. De complete uitslag van de enquête kan je in het bijgevoegde pdf bekijken.

Nogmaals bedankt en ook voor de geplaatste opmerkingen, de tips en ideeën nemen we zeker mee.

De nieuwbouwcommissie

Download HIER de samenvatting